Diferencijalni termostati

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA 3 SONDE I 2 RELEJA, SENZOR KTY 81-210

 

Tri sonde sa dužinom provodnika 1,5m i temperaturnim senzorima KTY 81-210, 
Koristi mikrokontroler PIC 18F45K22,

Prikazuje zadate parametre D1, H1, D2 i H2 i temperature u kolektoru, kotlu i bojleru.

Regulacija parametara D1, H1, D2, i H2 pomoću tastera.

D1, D2 su diference. H1 i H2 su histereze.

Broj relejnih izlaza: 2 od 16A

 

Uređaj i 3 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

12000,oo dinara

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

12600,oo  dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

13200,oo dinara

 

Uređaj + 3 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 

13700,oo dinara

 

 

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA DVE SONDE I JEDNIM RELEJEM, SENZOR KTY 81-210

 

2 sonde sa temperaturnim senzorima KTY 81-210,  
Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847,

Regulacija diference (DT) pomoću tastera,

Prikazuje zadatu diferencu, temperaturu u kolektoru i bojleru,

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom,

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj i 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika:

7200,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

7900,oo  dinara

 

Uređaj + 2 sonde sa silkonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 

8400,oo dinara

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA DVE SONDE I JEDNIM RELEJEM, SENZOR KTY 84-130

 

2 sonde sa temperaturnim senzorima KTY 84-130,  

Sonde su za temperature do 200oC,
Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847,

Regulacija diference (DT) pomoću tastera,

Prikazuje zadatu diferencu, temperaturu u kolektoru i bojleru,

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom,

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj + 2 sonde sa teflonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 

8700,oo dinara

 

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA DISPLEJEM I LIMITOM, SENZOR KTY 81-210

 

2 sonde sa temperaturnim senzorima KTY 81-210,  
Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847,

Regulacija diference (DT) pomoću tastera,

Regulacija maksimalne temperature bojlera (M) pomoću helikoidnog trimera,

Prikazuje zadatu diferencu, maksimalnu zagrejanost bojlera, temperaturu u kolektoru i bojleru,

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom,

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

7700,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

8300,oo  dinara

 

Uređaj + 2 sonde sa silkonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 

8800,oo dinara

KONTRA DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA KAŠNJENJEM I DISPLEJEM, SENZOR KTY 81-210

 

2 sonde sa temperaturnim senzorima KTY 81-210,  
Koristi mikrokontroler PIC 16F88 ili PIC 16F1847,

Regulacija diference (DT) pomoću helikoidnog trimera.

Regulacija vremena kašnjenja pomoću tastera,

Štampane pločice su zaštićene zelenim ili plavim stop lakom,

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

8500,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

9000,oo  dinara

 

Uređaj + 2 sonde sa silkonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir: 

9500.oo dinara

ANALOGNI DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA 3 SONDE I 2 RELEJA, SENZOR KTY 81-210

 

 

 

 Analogni uređaj,

 podešavanje diference pomoću helikoidnih trimera,

 Broj relejnih izlaza: 2 od 10A

 

Uređaj + 3 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

7000,oo dinara

 

Uređaj + 2 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

7500,oo  dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 2 sonde sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

8000,oo  dinara

 

Uređaj  + 3 sonde sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

8500,oo  dinara

 

ANALOGNI DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA 2 SONDE U KUTIJI 10cmX10cm, SENZOR KTY 81-210

 

 

 Analogni uređaj,

 podešavanje diference pomoću helikoidnog trimera,

 Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

4700,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

5200,oo  dinara

 

Uređaj + 2 sonde sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

5600,oo  dinara

 

 

ANALOGNI DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA 2 SONDE ZA NA ŠINU, SENZOR KTY 81-210

 

 

 Analogni uređaj,

 podešavanje diference pomoću trimera,

 Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

5100,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

5600,oo  dinara

 

Uređaj + 2 sonde sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

6000,oo  dinara

 

 

ANALOGNI DIFERENCIJALNI TERMOSTAT SA 2 SONDE, SENZOR KTY 81-210

 

Analogni uređaj,

Podešavanje diference pomoću helikoidnog trimera,

Broj relejnih izlaza: 1 od 10A

 

Uređaj + 2 sonde sa PVC izolacijom provodnika: 

4600,oo dinara

 

Uređaj + 1 sonda sa PVC izolacijom provodnika + 1 sonda sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

5100,oo  dinara

 

Uređaj + 2 sonde sa silikonskom izolacijom provodnika oko kojeg je silikonski bužir:

5600,oo  dinara

 

 

Kontakt telefoni:

Mobilni telefoni: 064-3381975, 063-8711229

Fiksni telefon: 016-875845

Kontakt osoba: Novica Stojilković

e-mail: nokemen@nokesoft.com